Hotline: 0902 822 055 - 0939 649 465

Bánh Trung Thu Đại Phát

Bánh Trung Thu Đại Phát với sự phá cách về nhân bánh và hộp bánh được thiết kế sang trọng sẽ là món quà trung trung thu đầy ý nghĩa tặng người thân và đối tác.

Bánh trung thu Đại Phát 2014

MÃ SỐ

MÃ SỐ

TÊN SP TIẾNG VIỆT

ĐVT

SL

Giá bán (VND)

Giá / cái

Đã có thuế

Chưa thuế

 912201 201 Lễ Hộp Hảo Hạng 201

210,000

1 Vỉ Quý phí phù dung 個Cái

3

1 Vỉ Hồng Kông nhỏ 個Cái

3

3 Bánh trái cây 個Cái

3

 912202 202 Lễ Hộp Hảo Hạng 202

368,000

4 Bánh Hồng Kông cao cấp 2 trứng 200g (2 nhân mặn, 2 nhân ngọt) 個Cái

4

 901288 288 Lễ Hộp Hảo Hạng 288

356,000

 4 Phú quý hợi con (2 nhân mặn, 2 nhân ngọt)  個Cái

4

912301 301 Lễ Hộp Đặc Biệt 301 盒 Hộp

285,000

3 Bánh trái cây 個Cái

3

1 Vỉ quý phi phù dung

3

1 Vỉ thỏ con như ý 個Cái

3

1 Vỉ Hồng Kông nhỏ 個Cái

3

 912302 302  Lễ Hộp Đặc Biệt 302

282,000

3 Bánh trái cây 個Cái

3

1 Vỉ quý phi phù dung 個Cái

3

1 Vỉ trăng tròn Mochi 個Cái

3

1 Vỉ Hồng Kông nhỏ 個Cái

3

 912303 303  Lễ Hộp Đặc Biệt 303

 

     300,000

1 Vỉ bánh kim sa 個Cái

3

1 Vỉ thỏ con như ý 個Cái

3

1 Vỉ quý phi phù dung 個Cái

3

1 Vỉ Hồng Kông nhỏ 個Cái

3

912388 388 Lễ Hộp Đặc Biệt 388 盒 Hộp

10

288,000

4 Vỉ trăng tròn Mochi 個Cái

3

 912601 601 Lễ Hộp Cao Cấp 601  盒 Hộp

     391,000

3 Bánh trái cây 個Cái

3

1 Vỉ Hồng Kông nhỏ 個Cái

3

1 Vỉ trăng tròn Mochi 個Cái

3

 2 Bánh Hồng Kông cao cấp 2 trứng 200g  (1 nhân mặn, 1 nhân ngọt)

2

 912602 Lễ Hộp Cao Cấp 602

386,000

3 Bánh trái cây 個Cái

3

1 Vỉ Hồng Kông nhỏ 個Cái

3

1 Vỉ quý phí phù dung 個Cái

3

2 Bánh trung thu cầu vồng 125g (1 nhân mặn, 1 nhân  ngọt) 個Cái

2

 912603 603 Lễ Hộp Cao Cấp 603  

 

385,000

3 Bánh trái cây 個Cái

3

1 Vỉ Hồng Kông nhỏ 個Cái

3

1 Vỉ trăng tròn Mochi 個Cái

3

 2 Phú quý hợi con (1 nhân mặn, 1 nhân ngọt)  個Cái

2

912728 718 Lễ hộp Quý Tộc 718 盒 Hộp

 430,000

Tầng 1
1 Thu nguyệt X.O 400g 個Cái

1

Tầng 2
3 Bánh trái cây 個Cái

3

1 Vỉ thỏ như ý 個Cái

3

1 Vỉ quý phi phù dung 個Cái

3

912501 501 Lễ Hộp Trung Thu Tuyết 盒 Hộp

300,000

4 Trung thu tuyế trà xanh đậu đỏ 個Cái

4

4 Trung thu tuyết khoai môn bơ sữa 個Cái

4

4 Trung thu tuyết sầu riêng lá dứa 個Cái

4

912800 800 Lễ hộp Hoàng Kim 800 盒 Hộp

704,000

1 Trung  thu cầu vồng sữa dừa mứt cam 100g 個Cái

1

1 Trung thu cầu vồng hạt sen hạnh nhân 100g 個Cái

1

1 Trung thu cầu vồng phô mai 100g 個Cái

1

1 Trung thu cầu vồng sen dứa bơ sữa 100g 個Cái

1

1 Trăng tròn cà ry gà 120g 個Cái

1

1 Bánh trung thu bạch  ngọc 120g 個Cái

1

1 Bánh trung thu minh châu 120g 個Cái

1

1 Trăng tròn đậu xanh sò điệp 120g 個Cái

1

912801 801 Lễ hộp Hoàng Kim 801 盒 Hộp

12

          629,000

Tầng 1
 1 Thu  nguyệt X.O  個Cái

1

Tầng 2
2 Bánh trung thu cao cấp 2 trứng 200g (1 nhân mặn, 1 nhân  ngọt 個Cái

2

1 Vỉ quý phi phù dung 個Cái

3

 1 Vỉ thỏ con như  ý

3

1 Vỷ Hồng  Kông nhỏ 個Cái

3

 912802  802 Lễ Hoàng Kim 802 盒 Hộp

564,000

Tầng 1
2 Trung thu cầu vồng cáo cấp 125g 個Cái

2

Tầng 2
2 Phú quý hợi con (1 nhân mặn , 1 nhân ngọt) 個Cái

2

1 Vỉ bánh kim sa 個Cái

3

1 Vỉ Hồng Kông nhỏ 個Cái

3

 3 Bánh trái cây  個Cái

3

912810 810 Lễ Hộp Hoàng Kim 810

315,000

1 Bánh trung thu minh châu 55g 個Cái

1

1 Bánh trung thu kim sa 55g 個Cái

1

1 Bánh trung thu bạch  ngọc 55g 個Cái

1

1 Bánh hoàng kim vải mè đen 65g 個Cái

1

1 Bánh hoàng kim sầu riêng 65g 個Cái

1

1 Bánh hoàng kim sen dứa 55g 個Cái
1 Bánh trăng tròn quý phi phù dung 55g 個Cái

1

1 Bánh trăng trong hạt sen nhãn 55g 個Cái

1

1 Bánh trăng tròn sữa dừa 55g 個Cái
912880 880 Lễ hộp Hoàng Gia 868 盒 Hộp

11

          637,000

1 Thu nguyệt X.O 個Cái

1

 1 Trung thu cầu vồng vải mè đen

3

1 Trung thu cầu vồng 2 trứng bào ngư 個Cái

1

1 Trung thu cầu vồng hải sản X.O 個Cái

1

1 Trung thu cầu vồng Tiramisu 個Cái

1

912868 868 Lễ hộp Hoàng Gia 880 盒 Hộp

5

           386,000

3 Bánh trái cây 個Cái

3

1 Vỉ Hồng Kông nhỏ 個Cái

3

1 Vỉ quý phi phù dung 個Cái

3

2 Bánh trung thu cầu vồng cao cấp 125g 個Cái

2

912901 901 Lễ hộp Hoàng Triều 901 盒 Hộp

33

           914,000

Tầng 1
1 Vỉ thu nguyệt X.O 個Cái

1

Tầng 2
1 Vỉ thỏ con như ý 個Cái

3

1 Vỉ bánh kim sa 個Cái

3

1 Vỉ trăng tròn Mochi 個Cái

3

1 Vỉ Hồng Kông nhỏ 個Cái

3

 2 Bánh Hông Kông cao cấp 2 trứng 200g (1 nhân mặn, 1 nhân ngọt

2

Tầng 3
1 Vỉ Quý phi phù dung 個Cái

3

1 Vỉ Hồng Kông nhỏ 個Cái

3

3 Bánh trái cây 個Cái

3

12 Bánh tô 3 khẩu vị 個Cái

12

912902 902 Lễ hộp Hoàng Triều 902 盒 Hộp

           864,000

Tầng 1
2 Bánh trung thu cầu vồng cao cấp 125g 個Cái

2

Tầng 2
1 Vỉ trăng tròn Mochi  個Cái

3

1 Vỉ bánh kim sa 個Cái

3

1 Vỉ thỏ con Như Ý 個Cái

3

2 Phú quý hợi con (1 nhân mặn, 1 nhân ngọt) 個Cái

2

Tầng 3
1 Vỉ quý phi phù dung 個Cái

3

1 Vỉ Hồng Kông nhỏ

3

3 Bánh trái cây 個Cái

3

12 Bánh tô 3 khẩu vị 個Cái

12

912900 900 Lễ hộp Cung Đình 900 盒 Hộp

7

        1,280,000

Trung thu Cầu vồng Vải – Mè đen 125g (có phun vàng) 個Cái

1

Trung thu cầu vồng 2 trứng Bào ngư 125g (có phun vàng) 個Cái

1

Trung thu cầu vồng Hải sản – XO125g (có phun vàng) 個Cái

3

Trung thu Cầu vồng Tiramisu  125g (có phun vàng) 個Cái

1

Hộp Sơn Mài

1

912999 999 Lễ hộp Cung Đình 999 盒 Hộp

4

        1,280,000

Trung thu Cầu vồng Vải – Mè đen 187g (có phun vàng) 個Cái

1

Trung thu cầu vồng 2 trứng Bào ngư 187g (có phun vàng) 個Cái

1

Trung thu cầu vồng Hải sản – XO 187g (có phun vàng) 個Cái

1

Trung thu Cầu vồng Tiramisu  187g (có phun vàng) 個Cái

1

Hình hộp bánh trung thu đại phát 2014

Bánh Trung Thu Đại Phát 2014

Bánh Trung Thu Đại Phát 2014

Brochure:

Lễ hộp hoàng kim 800: Giá 704,000

Bảng Giá Bánh Trung Thu Đại Phát

Lễ Hoàng Kim – Lễ Hộp Quý Tộc – Lễ Hộp Trung Thu Tuyết

Bảng Giá Bánh Trung Thu Đại Phát

Lễ Hộp Cao Cấp – Lế Hộp Hảo Hạng – Lễ Hộp Đặc Biệt

Bảng Giá Bánh Trung Thu Đại Phát

Lễ Hộp Hoàng Kim – Lễ Hộp Hoàng Gia

Bảng Giá Bánh Trung Thu Đại Phát

Lế Hộp Hoàng Triều – Lễ Hộp Cung Đình

Bảng Giá Bánh Trung Thu Đại Phát

Bảng Giá Bánh Trung Thu Đại Phát

Download bảng giá Banh Trung thu Đại Phát 2014  tại đây: download icon Bánh Trung Thu Đại Phát 2012

Hãy liên hệ với chúng tôi để có mức chiết khấu tốt nhất:

 

Địa Chỉ : 44 Nguyễn Trọng Lội, P 4, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại : 08 – 3948 3817 - 6684 3387
Hotline : 0938 45 8080 – 0939 649 465 – 0938 58 03 58 – 0902 822 055
Fax : 08 – 3948 3817
Email : banhtrungthu.info@gmail.com
Website : www.banhtrungthu.info
Fanpage www.facebook.com/banhtrungthu.info