Hotline: 0902 822 055 - 0939 649 465

Bánh Trung Thu Kinh Đô

STT

TÊN HÀNG

MÃ SP

QUI CÁCH

ĐƠN GIÁ (CÓ VAT)

BÁNH TRĂNG VÀNG

1

KC_Trăng Vàng Kim Cương (12 bánh 180gr)

KC

Hộp

2,500,000

2

BK_Trăng Vàng Bạch Kim (6 bánh 180gr + trà) – Gold + đỏ

BK

Hộp

1,200,000

3

HKD_Trăng Vàng Hoàng Kim Đỏ (4 bánh 200gr+ trà) – Đỏ + Gold

HKD

Hộp

880,000

4

HKDV_răng Vàng Hoàng Kim Đỏ Vàng (4 bánh 200gr+ trà) – Gold + nâu

HKDV

Hộp

880,000

5

HNT_Trăng Vàng Hồng Ngọc Tím Bạc (6 bánh hiện đại)

HNT

Hộp

720,000

6

HND_Trăng Vàng Hồng Ngọc Đỏ (4 bánh)

HND

Hộp

550,000

7

HNX_Trăng vàng Hồng Ngọc Xanh Bạc (4 bánh)

HNX

Hộp

590,000

8

HNDB_Trăng Vàng Hồng Ngọc Đỏ Bạc (4 bánh)

HNDB

Hộp

550,000

9

HNV_Trăng Vàng Hồng Ngọc Vàng (4 bánh)

HNV

Hộp

550,000

BÁNH 4 TRỨNG

10

14_Vi Cá Jambon 4 Trứng (800gr)

14

Cái

390,000

11

24_Gà quay jambon 4 trứng (800gr)

24

Cái

310,000

12

34_Jambon bát bửu 4 trứng (800gr)

34

Cái

300,000

13

44_Thập cẩm lập xưởng 4 trứng (800gr)

44

Cái

260,000

14

64_Đậu xanh 4 trứng (800gr)

64

Cái

240,000

BÁNH ĐẶT BIỆT

15

1_Vi Cá Jambon 2 Trứng – ĐB (250gr)

1

Cái

130,000

16

2_Gà quay jambon 2 trứng – ĐB (250gr)

2

Cái

100,000

17

3_Jambon bát bửu 2 trứng – ĐB (250gr)

3

Cái

96,000

18

4_Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng – ĐB (250gr)

4

Cái

90,000

19

5_Hạt sen 2 trứng – ĐB (250gr)

5

Cái

76,000

20

6_Đậu xanh 2 trứng – ĐB (250gr)

6

Cái

74,000

21

7_Sữa dừa 2 trứng – ĐB (250gr)

7

Cái

74,000

22

A_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng – ĐB (250gr)

A

Cái

98,000

23

T_Hạt sen trà xanh 2 trứng – ĐB (250gr)

T

Cái

78,000

24

L_Đậu xanh lá dứa 2 trứng – ĐB (250gr)

L

Cái

75,000

25

M_Khoai môn 2 trứng – ĐB (250gr)

M

Cái

75,000

26

R_Đậu đỏ 2 trứng – ĐB (250gr)

R

Cái

74,000

BÁNH 2 TRỨNG

27

12_Vi Cá Jambon 2 trứng (210gr)

12

Cái

110,000

28

22_Gà quay jambon 2 trứng (210gr)

22

Cái

92,000

29

32_Jambon bát bửu 2 trứng (210gr)

32

Cái

84,000

30

42_Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng (210gr)

42

Cái

80,000

31

52_Hạt sen 2 trứng (210gr)

52

Cái

68,000

32

62_Đậu xanh 2 trứng (210gr)

62

Cái

65,000

33

72_Sữa dừa 2 trứng (210gr)

72

Cái

65,000

34

A2_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng (210gr)

A2

Cái

90,000

35

T2_Hạt sen trà xanh 2 trứng (210gr)

T2

Cái

70,000

36

L2_Đậu xanh lá dứa 2 trứng (210gr)

L2

Cái

67,000

37

M2_Khoai môn 2 trứng (210gr)

M2

Cái

67,000

38

R2_Đậu đỏ 2 trứng (210gr)

R2

Cái

65,000

BÁNH 1 TRỨNG

39

21_Gà quay jambon 1 trứng (150gr)

21

Cái

57,000

40

31_Jambon bát bửu 1 trứng (150gr)

31

Cái

55,000

41

41_Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng (150gr)

41

Cái

51,000

42

51_Hạt sen 1 trứng (150gr)

51

Cái

44,000

43

61_Đậu xanh 1 trứng (150gr)

61

Cái

42,000

44

71_Sữa dừa 1 trứng (150gr)

71

Cái

42,000

45

A1_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 1 trứng (150gr)

A1

Cái

55,000

46

T1_Hạt sen trà xanh 1 trứng (150gr)

T1

Cái

46,000

47

L1_Đậu xanh lá dứa 1 trứng (150gr)

L1

Cái

43,000

48

M1_Khoai môn 1 trứng (150gr)

M1

Cái

43,000

49

R1_Đậu đỏ 1 trứng (150gr)

R1

Cái

42,000

50

40_Thap cam lap xuong (150gr)

40

Cái

46,000

51

60_Dau xanh (150gr)

60

Cái

38,000

BÁNH CHAY

52

XTC_Thap cam (150gr)

XTC

Cái

55,000

53

XMD_Mè đen hạt dưa (150gr)

XMD

Cái

50,000

54

XTX_Tra xanh Hat Hawai 0T (150gr)

XTX

Cái

52,000

55

XDX_Dau xanh hanh nhan 0T (150gr)

XDX

Cái

50,000

BÁNH DẺO

56

81_Bánh dẻo thập cẩm jambon 1 trứng (250gr)

81

Cái

60,000

57

82_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng (250gr)

82

Cái

56,000

58

83_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng (250gr)

83

Cái

54,000

59

84_Bánh dẻo sữa dừa 1 trứng (250gr)

84

Cái

54,000

60

85_Bánh dẻo hạt sen (250gr)

85

Cái

48,000

61

86_Bánh dẻo đậu xanh (250gr)

86

Cái

45,000

62

91_Banh deo thap cam 1 trung (180gr)

91

Cái

45,000

63

92_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng (180gr)

92

Cái

42,000

64

93_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng (180gr)

93

Cái

40,000

65

95_Bánh dẻo hạt sen (180gr)

95

Cái

36,000

66

96_Bánh dẻo đậu xanh (180gr)

96

Cái

35,000