15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 4 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 4 Trứng.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 6 Trứng

Banh Trung Thu Brodard– Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 6 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Ngũ Nhân 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Ngũ Nhân 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard– Trà Xanh 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard– Trà Xanh 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Mè Đen 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Mè Đen 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Cà Phê 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Cà Phê 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm