08

April

2014

0

Bánh Trung Thu Brodard

Bánh trung thu Brodard - Chiết khấu cao, giao hàng nhanh miễn phí toàn quốc. Hotline: 0902 822 055 – 0938 58 03 58 – 0939 649 465   Download bảng giá Banh Trung thu Brodard 2014  tại đây:  STT Tên Bánh Mã số 200gr 250gr 300gr 600gr 1000gr 1 Thập cẩm GQVC bào ngư

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 4 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 4 Trứng.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 6 Trứng

Banh Trung Thu Brodard– Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 6 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Ngũ Nhân 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Ngũ Nhân 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard– Trà Xanh 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard– Trà Xanh 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Mè Đen 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Mè Đen 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm

15

May

2012

0

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng. Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Xem thêm