Menu Card

Banh Trung Thu Brodard – Đậu Đen Chay

Banh Trung Thu Brodard – Đậu Đen Chay

Banh Trung Thu Brodard – Đậu Đen Banh Trung Thu Chay.

Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Banh Trung Thu Brodard – Đậu Đen Chay