Menu Card

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng.

Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng