Menu Card

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 6 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 6 Trứng

Banh Trung Thu Brodard– Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 6 Trứng.

Đặt hàng sớm để có chiết khấu cao, được in logo cty lên hộp bánh và còn đủ mã bánh để lựa chọn.

Banh Trung Thu Brodard– Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 6 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 6 Trứng