Menu Card

Bánh Trung Thu Như Lan

Bánh Trung Thu Như Lan

Bánh trung thu Như Lan – Bánh trung thu tươi, được sản xuất thủ công và hoàn toàn không sử dụng hóa chất bảo quản.

Hotline: 0902 822 055 – 0902 920 108

Bánh Trung Thu Như Lan 2022

Hình ảnh sản phẩm – Banh Trung Thu Nhu Lan

Bánh Trung Thu Như Lan – Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay
Bánh Trung Thu Như Lan – Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay

 

Bánh Trung Thu Như Lan – Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay

 

Bánh Trung Thu Như Lan -  Thập Cẩm Gà Quay
Bánh Trung Thu Như Lan – Thập Cẩm Gà Quay

 

Bánh Trung Thu Như Lan -  Thập Cẩm Gà Quay

 

Bánh Trung Thu Như Lan - Thập Cẩm Chay
Bánh Trung Thu Như Lan – Thập Cẩm Chay

 

Bánh Trung Thu Như Lan -  Thập Cẩm Chay

 

Bánh Trung Thu Như Lan -  Đậu Xanh Sen Sầu Riêng
Bánh Trung Thu Như Lan – Đậu Xanh Sen Sầu Riêng

 

Bánh Trung Thu Như Lan -  Đậu Xanh Sen Sầu Riêng

 

Bánh Trung Thu Như Lan – Môn Sen
Bánh Trung Thu Như Lan – Môn Sen

Bánh Trung Thu Như Lan – Môn Sen

 

 

Bánh Trung Thu Như Lan – Dừa Sầu Riêng
Bánh Trung Thu Như Lan – Dừa Sầu Riêng

Bánh Trung Thu Như Lan – Dừa Sầu Riêng

 

 

Bánh Trung Thu Như Lan – Mè Đậu Đen
Bánh Trung Thu Như Lan – Mè Đậu Đen

Bánh Trung Thu Như Lan – Mè Đậu Đen

 

 

Bánh Trung Thu Như Lan – Đậu Táo Đỏ
Bánh Trung Thu Như Lan – Đậu Táo Đỏ

Bánh Trung Thu Như Lan – Đậu Táo Đỏ

 

 

Bánh Trung Thu Như Lan – Sen
Bánh Trung Thu Như Lan – Sen