BÁNH BRODARD THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ BÀO NGƯ 2 TRỨNG 250GR