Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 1000gr (6T)

430.000 VNĐ

Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 1000gr (6T)

430.000 VNĐ