Cách xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng đơn giản

Đánh giá bài viết

Mỗi dịp Tết Trung Thu tới, các doanh nghiệp thường sẽ mua bánh trung thu để gửi tặng cho khách hàng hoặc làm quà cho nhân viên. Vậy, chi phí mua bánh trung thu này được hạch toán ra sao? Cách xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng như thế nào? Hãy cùng Bánh Trung Thu Enjoy Online tìm hiểu những thông tin này ở bài viết dưới đây ngay thôi!

Khi nào thì xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng?

Thông thường khi tặng bánh trung thu cho khách hàng doanh nghiệp sẽ quy định xuất hóa đơn để phục vụ cho các hoạt động quyết toán của công ty. Theo quy định của Nhà nước việc xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng được quy định tại Điều 9 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn được quy định cụ thể như sau: 

 • Đối với việc bán hàng hóa, bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và hàng dự trữ quốc gia, thời điểm lập hóa đơn là lúc chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. 
 • Đối với cung cấp dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, bất kể đã thu tiền hay chưa. Nếu người cung cấp dịch vụ thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là lúc thu tiền.

Do đó, đối với sản phẩm là bánh trung thu thuộc diện hàng hóa, khi doanh nghiệp tặng quà cho nhân viên hoặc khách hàng, thời điểm lập hóa đơn sẽ là ngay tại thời điểm tặng quà, tức là khi bàn giao quà tặng. Ngày tặng quà sẽ được ghi trên hóa đơn trùng với ngày thực tế diễn ra việc tặng quà.

Khi nào thì xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng?

Xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng có cần thiết không?

Xuất hóa đơn mua bánh trung thu tặng khách hàng là vô cùng cần thiết, là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo trong quá trình quyết toán của công ty. Đồng thời thực hiện xuất hóa đơn cũng đảm bảo thực hiện theo quy định của Đảng và nhà nước. 

Xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng có cần thiết hay không

Thứ nhất, xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng là quy định.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ: Khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn và giao cho người mua. Quy định này áp dụng cả trong các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, làm hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (ngoại trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả. Hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Thứ hai, đây là điều kiện đủ để doanh nghiệp được phép khấu trừ VAT (đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ) và ghi nhận chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thuế TNDN. Các điều kiện khấu trừ thuế và ghi nhận chi phí này được quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Từ cơ sở những quy định trên, khi doanh nghiệp mua bánh trung thu tặng khách hàng, cần lưu ý:

 • Xuất hóa đơn đầu ra cho bánh trung thu biếu tặng như hóa đơn hàng hóa thông thường, ghi rõ là “hàng biếu tặng không thu tiền”.
 • Thời điểm lập/xuất hóa đơn bánh trung thu cho, biếu, tặng là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc sử dụng hàng hóa (ngày tặng bánh hoặc sử dụng bánh), theo Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 • Hóa đơn được xuất dưới dạng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 78 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP, không cần lập kèm bảng kê (trừ một số trường hợp đặc biệt được quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Điều này đảm bảo kế toán ghi nhận vào sổ sách thu chi hợp lý, đảm bảo nguyên tắc kế toán trong doanh nghiệp, và là điều kiện để doanh nghiệp được phép khấu trừ VAT và ghi nhận chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN cùng các điều kiện khấu trừ thuế khác.

Việc xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng là vô cùng cần thiết và cần phải thực hiện đủ và đúng theo quy định không chỉ của đơn vị doanh nghiệp mà còn của nhà nước.

Hướng dẫn cách xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng đơn giản

Theo quy định, thông thường mỗi đơn vị sẽ có mẫu xuất hóa đơn khác nhau, tuy nhiên khi xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng, doanh nghiệp cần đảm bảo điền đúng và đầy đủ vào hóa đơn các thông tin bắt buộc cần phải có theo quy định, cụ thể:

 • Mục “Họ và tên người mua hàng”: Ghi tên người nhận bánh trung thu hoặc khách hàng.
 • Mục “Tên đơn vị”: Ghi tên đơn vị nhận bánh trung thu. Nếu khách hàng không lấy hóa đơn, ghi rõ “Khách hàng không lấy hóa đơn”.
 • Mục “Mã số thuế và địa chỉ người mua hàng”: Ghi thông tin của khách hàng.
 • Mục “Tên hàng hóa, dịch vụ”: Ghi tên hàng hóa tặng kèm với ghi chú: (Hàng biếu tặng không thu tiền).
 • Mục “Đơn vị tính và số lượng”: Ghi như trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thường.
 • Mục “Đơn giá”: Ghi giá bán của hàng hóa được biếu tặng.
 • Mục “Thành tiền, thuế suất và cộng tiền hàng”: Ghi như trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thường.

Các thông tin cơ bản trên hóa đơn yêu cầu độ chính xác cao để đảm bảo giá trị của hóa đơn và đúng quy định của pháp luật. 

Hướng dẫn cách viết hóa đơn

Khấu trừ thuế GTGT đối với bánh trung thu tặng khách hàng

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của Thông tư 219/2013/TT-BTC, giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trả thay lương là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Khoản 5, Điều 14 của Thông tư 219/2013/TT-BTC cũng quy định rằng thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mãi, quảng cáo phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ.

Dựa trên các quy định này, kế toán khi xử lý trường hợp mua bánh trung thu biếu tặng khách hàng, nhân viên và người lao động cần lưu ý các điểm sau:

 • Khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Khi mua bánh trung thu tặng khách hàng, doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu có đủ chứng từ liên quan.
 • Kê khai và tính thuế GTGT đầu ra: Doanh nghiệp phải kê khai và tính thuế GTGT đầu ra đối với bánh trung thu biếu tặng này.
 • Giá tính thuế GTGT: Giá tính thuế GTGT khi mua bánh trung thu biếu tặng khách hàng, nhân viên được coi là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động cho, biếu, tặng.

Như vậy, việc mua bánh trung thu để biếu tặng không chỉ phải tuân thủ quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà còn phải kê khai và tính thuế GTGT đầu ra đúng với giá của hàng hóa, dịch vụ tương đương.

Các hạch toán chi phí bánh trung thu tặng khách hàng

Cũng quan trọng như vấn đề xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng, khi mua bánh trung thu tặng khách hàng thì kế toán thực hiện ghi chú các hạch toán bút toán, cụ thể: 

Hạch toán bên cho biếu tặng

Trong trường hợp mua bánh trung thu tặng khách hàng dùng ngay, không nhập kho:

 • Nợ TK 641 (Nếu theo Thông tư 200)
 • Nợ TK 642 (Nếu theo Thông tư 133)
 • Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 • Có TK: 111, 112, 331 :
 • Có TK 3331:

Trong trường hợp mua bánh trung thu tặng khách hàng về nhập kho, lưu trữ sau đó mới xuất kho để tặng:

– Khi mua hàng về để cho biếu tặng, hạch toán như mua hàng bình thường:

 • Nợ TK 152, 153, 156…
 • Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có 111, 112, 331…

– Khi xuất cho biếu tặng:

 • Nợ TK 641, 642 – Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
 • Có các TK 152, 153, 155, 156.
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Hạch toán bên được nhận

 • Nợ TK 156, 142, 642… (Tổng giá trị + Thuế GTGT) vì không được khấu trừ.
 • Có TK 711.

Hạch toán chi phí bánh trung thu tặng khách hàng

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật một số lưu ý về hạch toán thuế GTGT cần chú ý: 

 • Kế toán chỉ hạch toán thuế GTGT đầu ra vào chi phí và không hạch toán vào doanh thu.
 • Nếu doanh nghiệp chứng minh được chi phí này thuộc phúc lợi cho nhân viên, không cần xuất hóa đơn và tính thuế GTGT đầu ra. Trong trường hợp này, kế toán chỉ cần hạch toán bút toán khi mua bánh trung thu.

Điều này giúp đảm bảo việc hạch toán kế toán và thuế GTGT tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp.

Đảm bảo tuân thủ các lưu ý này trong quá trình xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng sẽ giúp cho quá trình hạch toán kế toán và xử lí thuế GTGT dễ dàng hơn và đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tuân thủ sẽ giúp tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp.

Các loại chứng từ có liên quan khi tặng bánh trung thu cho khách hàng

Để phục vụ hạch toán việc tặng bánh trung thu cho khách hàng kế toán cần chuẩn bị và lưu giữ đầy đủ các chứng từ, hóa đơn cần thiết nhằm đảm bảo tính hợp lệ và minh bạch theo quy định pháp luật. Cụ thể:

 • Hóa đơn đầu vào khi mua bánh trung thu.
 • Hợp đồng mua hàng.
 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, không sử dụng tiền mặt (nếu có).
 • Hóa đơn đầu ra khi xuất bánh biếu tặng.

Những chứng từ và hóa đơn này là cơ sở pháp lý giúp kế toán ghi nhận chi phí quà tặng một cách chính xác và hợp lý, đồng thời đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định về kế toán và thuế. Lưu giữ đầy đủ các chứng từ này cũng hỗ trợ trong quá trình kiểm tra, kiểm toán và giúp doanh nghiệp có thể khấu trừ VAT và ghi nhận chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN.

Enjoy Online – Đơn vị hỗ trợ xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị cung cấp bánh trung thu uy tín và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng, bạn có thể tin tưởng chúng tôi – Bánh trung thu Enjoy Online. Với 15 năm nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Công ty TNHH Enjoy Online cam kết mang đến sự hoàn hảo về chất lượng sản phẩm và sự tin tưởng tuyệt đối từ dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúng tôi sở hữu đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và tận tâm, luôn mong muốn mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng nhất cùng với những ưu đãi hấp dẫn nhất.

Bánh trung thu Enjoy Online cách xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng đơn giản

Khách hàng của Enjoy Online chủ yếu là các doanh nghiệp, xí nghiệp, tổ chức và cá nhân ở các tỉnh phía Nam. Ngoài việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng theo đúng quy định của pháp luật, trong quá trình phục vụ khách hàng Enjoy Online còn cam kết:

 • Đảm bảo bánh mới, luôn còn hạn sử dụng.
 • Xuất hóa đơn đỏ theo yêu cầu của khách hàng.
 • Giao hàng miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh.
 • Dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ in logo công ty lên hộp bánh.
 • Cung cấp các combo độc quyền với các loại bánh được ưa chuộng.
 • Chính sách chiết khấu linh hoạt, kèm nhiều ưu đãi và chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
 • Cam kết chất lượng bánh tốt nhất.

Chúng tôi tự hào là đối tác cung cấp và phân phối của các thương hiệu bánh Trung Thu hàng đầu tại Sài Gòn. Để xuất hóa đơn bánh trung thu tặng khách hàng một cách dễ dàng, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ kinh doanh của chúng tôi để nhận được mức giá tốt nhất!

Đánh giá bài viết
Bình luận (0 bình luận)