Paleta Iberico Cebo – Đùi trước Iberico

1.090.000 VNĐ

Đùi heo muối Iberico trước có xương 24 tháng – Paleta Iberico Cebo. Đùi heo
được muối 24 tháng theo phương thức bí truyền của người Tây Ban Nha. Loại
Jamon thần thánh này được coi là loại heo ngon nhất thế giới.

Paleta Iberico Cebo – Đùi trước Iberico

1.090.000 VNĐ